Խոսակցական անգլերեն


Խոսակցական անգլերեն

Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ չափանիշները

Լսողական հմտություններ

  • Զրույցների ունկնդրում
  • Ֆիլմերի քննարկում
  • Երգեր
  • Հիշողության վարժություններ
  • Ոչ ֆորմալ զրույցներ

Խոսքի հմտություններ

  • Բառային խաղեր և դերախաղեր
  • Զրույցներ
  • Գովազդներ
  • Բանավեճեր
Գրանցվել դասընթացին