Ընդհանուր անգլերեն չափահասների համար


Ընդհանուր անգլերեն չափահասների համար

Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ չափանիշները

  • Լսողական՝ ֆիլմեր, երգեր, TED ելույթներ, հիշողության վարժություններ, աուդիո գրքեր 
  • Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, շնորհանդեսներ, գովազդներ, բանավեճեր, հանրային ելույթներ, հարցազրույցներ, քննարկումներ, պատմվածքի վերարտադրում 
  • Ընթերցանություն՝ պատմվածքների/ հոդվածների/ դիալոգների ընթերցում 
  • Գրավոր՝ էսեյներ, մոտիվացիոն/ուղեկցող նամակներ, բիզնես նամակներ, էլեկտրոնային նամակներ, զեկույցներ, ծրագրեր
  • Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ անգլերեն), արտահայտություններ, դարձվածքներ, խաղեր 
  • Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր, խաղեր
Գրանցվել դասընթացին