Ընդհանուր անգլերեն երեխաների համար


Ընդհանուր անգլերեն երեխաների համար

Ծրագիրն ընդգրկում է հետևյալ չափանիշները

 

  • Լսողական՝ ֆիլմեր/մուլտեր, երգեր, հիշողության վարժություններ, աուդիո գրքեր 
  • Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, հարցազրույցներ, քննարկումներ, պատմվածքի վերարտադրում 
  • Ընթերցանություն՝ պատմվածքների, դիալոգների ընթերցում 
  • Գրավոր՝ նախադասություններ, պարագրաֆներ
  • Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ անգլերեն), արտահայտություններ, դարձվածքներ, խաղեր
  • Քերականություն՝ թեմատիկ, իրավիճակային, զվարճալի խաղեր 
  • Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր, խաղեր 
  • Այցեր՝ դեպի թանգարաններ, գործարաններ, զբոսանք քաղաքով 
Գրանցվել դասընթացին