Հայերեն Լիբանանահայերի համար

Ծրագիրը ներառում է `

Լսողական՝ ֆիլմեր, երգեր, հիշողության վարժություններ

Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, բանավեճեր, հարցազրույցներ, քննարկումներ

Ընթերցանություն՝ պատմվածքներ, հոդվածներ

Գրավոր՝ զեկույցներ, ծրագրեր, էլեկտրոնային նամակներ

Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար, արտահայտություններ, դարձվածքներ

Հնչյունաբանություն՝ բառախաեր, երգեր, բանաստեղծություններ