՛՛Ուսումը ամենահզոր զենքն է, որ կարող է փոխել աշխարհը:՛՛

Նելսոն Մանդելա

«Էյ Փլաս Սքիլզ»-ը  Երևանում գործող ուսումնական կենտրոն է, որի առաքելությունը լեզվի ուսուցման տարաբնույթ դասընթացների մատուցումն է բացառապես ինտերակտիվ մեթոդներով։

Մեր փորձառու մասնագետները շարունակ թարմացնում և Ձեր իսկ կարիքներին համապատասխան կազմում են որակյալ ծրագրեր իմացության տարբեր՝ սկսնակ, ցածր, միջին, բարձր  և մասնագիտական մակարդակների համար։

Ելնելելով  ուսանողների հետաքրքրություններից և նախընտրած ոլորտից, մշակում ենք տվյալ ոլորտին համապատասխան  ուսուցման ծրագիր, որպեսզի անգլերեն լեզվի ուսուցումը  լինի արդյունավետ և նպատակաուղղված: Այսինքն ցանկացած մասնագետ  մեզ մոտ կարող է ստանալ իրեն անհրաժեշտ, իր ոլորտին առնչվող անգլերեն դասընթացներ:

Լեզվի ուսուցման պրոցեսը մեզ մոտ հստակ է. լսելուն, խոսելուն, կարդալուն հաջորդում է գրելը: Անգլերեն գրավոր հմտության զարգացմանը  մենք տվյալ դասաժամի վերջին  փուլում ենք անդրադառնում, երբ ուսանողը արդեն զարգացրել է լսելու, խոսելու, կարդալու հմտությունները և պատրաստ է զարգացնելու գրավոր հմտությունը:

A+ ում կիրառելով TEFL մեթոդիկան՝ դասաժամի ընթացքում մենք չենք կենտրոնանում քերականության ուսուցման վրա. մեզ մոտ քերականական կառույցները ուսանողը սովորում է ընդհանուր դասի կոնտեքստում:   Այսինքն նա սովորում է և կիրառում.

Մենք չենք սահմանափակվում լսարանային դասընթացներով, քանի որ վստահ ենք, որ լեզվին լավագույնս տիրապետելու կարևորագույն գրավականը այն իբրև Ձեր կյանքի անբաժան մաս դարձնելն է, ուստի յուրաքանչյուր ծրագիր ներառում է նաև արտալսարանային այցեր և հանդիպումներ։

Կենտրոնը հիմնադրվել է 2017 թվականին անգլերենի դասագրքերի, ուսուցչական ուղեցույցների և դասավանդման քսանամյա փորձառությամբ մասնագետի՝ Արմինէ Փանոսեանի կողմից։ Մեզ մոտ դասավանդում են դասախոսներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտասահմանից։

A+SKILLS–ի կարևորագույն նպատակն է զինել ուսանողներին մրցունակ հմտություններով և արդյունավետ համագործակցութան արդյունքում ստանալ նրանց ամենաբարձր գնահատականը։

 

Ինչու՞ ընտրել մեզ:

 • Ուսանողակենտրոն 
 • Փորձառու և որակավորված մասնագետներ
 • Հետաքրքիր, ժամանակակից թեմաներ
 • Առօրյա իրավիճակներ
 • 4 հմտությունների միաժամանակյա կիրառում
 • Ինտերակտիվ դասընթացներ
 • Աշակերտակենտրոն դասաժամեր
 • Համագործակցող դասարան
 • Արտալսարանային կապ
 • Մոտիվացնող քննարկումներ և դերախաղեր
 • Ընկերական, զվարճալի միջավայր

 

 

A+ Skills լեզուների ուսուցման կենտրոնը  Հայաստանում առաջիններից էր,  որ սկսեց  փոքր երեխաների համար  անգլերեն լեզվի զարգացման կենտրոնի գործունեությամբ զբաղվել: Մենք ապահովում ենք

 

 • Անգլախոս միջավայր
 • Ուսանողակենտրոն դասարան
 • Անգլերեն թեմատիկ դասախաղեր
 • Լեզվարվեստ
 • Հնչունաբանություն
 • Բառապաշար
 • Զրույցներ
 • Խոսքի զարգացում
 • Ինտերակտիվ մեթոդներ

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Ինչու է պետք կրթությունը

Հմտությունների զարգացում

Բարձր ինքնագնահատական

Ավելի լավ ապագա

Փաստեր մեր ընկերության մասին

9

Անձնակազմ

7

Ուսուցիչներ

4

Լեզուներ

14

Դասընթացներ