Լսել

լսել և ընմբռնել

Խոսել

մտքերը ճիշտ արտաբերել

Ընթերցել

կարդալ և հասկանալ

Գրել

մտքերը թղթին հանձնել

Ինչու ընտրել մեզ

ԻՆչ ենք մենք առաջարկում

Մենք չենք սահմանափակվում լսարանային դասընթացներով, քանի որ վստահ ենք, որ լեզվին լավագույնս տիրապետելու կարևորագույն գրավականը այն իբրև Ձեր կյանքի անբաժան մաս դարձնելն է:

A+SKILLS–ի կարևորագույն նպատակն է զինել ուսանողներին մրցունակ հմտություններով և արդյունավետ համագործակցութան արդյունքում ստանալ նրանց ամենաբարձր գնահատականը։

Սովորե՛ք անգլերեն եւ ձեռք բերե՛ք Ձեր հաջողության բանալին:

Էյ Փլաս Սքիլզ

Սովորե՛ք Կիրառե՛ք Կատարելագործե՛ք

Փաստեր մեր ընկերության մասին

7

Անձնակազմ

4

Ուսուցիչներ

6

Լեզուներ

10

Դասընթացներ