Լսել

Լսել և ըմբռնել

Խոսել

Մտքերը ճիշտ արտաբերել

Ընթերցել

Կարդալ և հասկանալ

Գրել

Մտքերը թղթին հանձնել

Ինչու ընտրել մեզ

ԻՆչ ենք մենք առաջարկում

A+ Skills  ուսուցման կենտրոնը գործում է  2016թ. ի վեր, կարճ ժամանակում մենք կարողացել ենք շատերի ուշադրությունը գրավել և շատերի վստահությանը արժանանալ: 

A+ Skills  ում անգլերենի ուսուցումը իրականացվում է TEFL միջազգայի մեթոդիկայով: Այդ մեթոդիկայով են անգլերենի ուսուցումը իրականացում աշխարհի տարբեր առաջատար երկրներում: Դասավանդող ուսուցիչերիը մշտապես ացնում ե վերապատրաստմա փուլեր:

A+ում լեզվի ուսուցման հմտությունները չեն առանձնացվում իրարից. յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում լեզվի ուսուցման հմտությունները (գրել, կարդալ, խոսել, լսել)կիրառվում են՝ մեկ ընդհանուր կոնտեքստում, իսկ քերականություն մեր ուսանողը սովորում է չորս հմտությունների կիրառման համատեքստում:  Այս մեթոդը տալիս է իր արդյունքը, քանի որ ուսանողը անմիջապես կիրառում է իր սովորածը:  Այս մեթոդիկայի արդյունքում A+ի ուսանող, երբեք ստիպված չի լինում իր մտքերը հայերենից անգլերեն թարգմանել և նոր խոսել. նա խոսում է անգլերեն՝ ենթագիտակցաբար, ըստ իրավիճակի:

Մեզ մոտ ուսանողները բացառապես խոսում ու շփվում են անգլերենով,  մենք խոսում ենք չվախենալով սխալվելուց. Դա զարգացնում է լեզվամտածողությունը, կոտրում սխալվելու վախը և ազատու անգլերենի կիրառման բարդույթից:   Մեզ հետ ուսանողը մոռանում է հայերենով նախադասություն կազմելու և հետո այն թարգմանելու սովորությունը: Արդյունքում, ուսանողը տիրապետում է անգլերենին և կարողանում է հաղորդակցվել սահուն ու ըստ անհրաժեշտության:

Դասաժամի ընթացքում բացառվում է հայերենի օգտագործումը. դրա շնորհիվ ուսանողը հաղթահարում է անգլերենով չխոսելու բարդույթը:

Մենք չենք սահմանափակվում լսարանային դասընթացներով, քանի որ վստահ ենք, որ լեզվին լավագույնս տիրապետելու կարևորագույն գրավականը այն իբրև Ձեր կյանքի անբաժան մաս դարձնելն է:

A+ Skills-ը առնձնանում է հատուկ ուսուցման մեթոդներով, ունի հատուկ մշակած ծրագրեր, որոնք անգլերեն սովորելու հարցում օգնում են.

 

√ Երեխաներին՝ չկտրելով իրենց խաղերից

√ Ուսանողներին, ովքեր ուզում են սովորել և զարգացնել անգլերենը

√ Նրանց, ովքեր կարիք ունեն կրթությունը շարունակելու նպատակով հանձնել TOEFL, IELTS  քննությունները

√ Ուսուցիչներին և ուսանողներին, ովքեր ցանակնում են զարգացնել իրենց անգլերենը, սովորել նոր մեթոդբանություն, ստանալ միջազգային որակավորում (TEFL/TESOL) և դասավանդել աշխարհի տարբեր երկրներում: 

√ Խիստ գրաֆիկ ունեցող աշխատողներին, ովքեր ունեն ժամանակի խնդիր և ուզում են  Online դասընթացների միջոցով սովորել և զարգացնել անգլերենը:  

√ Մասնագետներին, ովքեր կարիք ունեն սովորելու նեղ մասնագիտական անգլերեն

√ Անգլերենի մասնագետների, ովքեր ցանկանում են իրենց իմացությունը հասցնել պրոֆեսիոնալ մակարդակի:

 

A+-ը կիրառում է մեթոդներ, որոնց արդյունքում լեզվի իմացությունը հասնում է այն մակարդակին, երբ անգլերենով հաղորդակցվելը դառնում է ենթագիտակցական պրոցես և ուսանողը առանց որևէ խոչընդոտի կիրառում է իր գիտելիքը:

 Մենք լեզվամտածողությունը զարգացնելու համար մշակվել ենք հատուկ մեթոդներ, որոնց շնորհիվ ուսանողները մատչելի և որակյալ լեզվական գիտելիք են ստանում և կիրառում:

Սովորե՛ք անգլերեն եւ ձեռք բերե՛ք Ձեր հաջողության բանալին:

Էյ Փլաս Սքիլզ

Սովորե՛ք Կիրառե՛ք Կատարելագործե՛ք

Փաստեր մեր ընկերության մասին

9

Անձնակազմ

7

Ուսուցիչներ

4

Լեզուներ

14

Դասընթացներ