Հայերենեի դասընթացներ օտարերկարացիների համար


Հայերենեի դասընթացներ օտարերկարացիների համար

Մանրամասներ

Լսողական՝ ֆիլմեր, երգեր, հիշողության վարժություններ, աուդիո գրքեր
Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, բանավեճեր, պատմվածքի վերարտադրում
Ընթերցանություն՝ պատմվածքների, դիալոգների ընթերցում
Գրավոր՝ էսեյներ, էլեկտրոնային նամակներ
Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար, արտահայտություններ, դարձվածքներ, խաղեր
Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր

Գրանցվել դասընթացին