Ռուսերենի դասընթացներ


Ռուսերենի դասընթացներ

Մանրամասներ

Լսողական՝ հիշողության վարժություններ, աուդիո գրքեր
Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, բանավեճեր, պատմվածքի վերարտադրում
Ընթերցանություն՝ պատմվածքների, դիալոգների ընթերցումԳրավոր՝ էսեյներ, էլեկտրոնային նամակներ
Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար, արտահայտություններ, դարձվածքներ, խաղեր
Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր

Գրանցվել դասընթացին