Իսպաներենի դաընթացներ


Իսպաներենի դաընթացներ

Մանրամասներ

Լսողական՝ ֆիլմեր, երգեր, աուդիո գրքեր
Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, պատմվածքի վերարտադրում
Ընթերցանություն՝ պատմվածքների, դիալոգների ընթերցում
Գրավոր՝ էսեյներ, էլեկտրոնային նամակներ
Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար, արտահայտություններ, խաղեր
Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր

 

Գրանցվել դասընթացին