Գերմաներենի դասընթացներ


Գերմաներենի դասընթացներ

Մանրամասներ

Լսողական՝ ֆիլմեր, երգեր, աուդիո գրքեր

Բանավոր՝ դերախաղեր, զրույցներ, պատմվածքի վերարտադրում

Ընթերցանություն՝ պատմվածքների, դիալոգների ընթերցում

Գրավոր՝ էսեյներ, էլեկտրոնային նամակներ

Բառապաշար՝ թեմատիկ բառապաշար (ֆորմալ և ոչ ֆորմալ), արտահայտություններ, դարձվածքներ, խաղեր

Հնչյունաբանություն՝ բանաստեղծություններ, երգեր

  

 

Գրանցվել դասընթացին